The Every Piece of Art in The Museum of Modern Art Book

The Every Piece Of Art in The Museum Of Modern Art Book © Jason Polan

The Every Piece Of Art in The Museum Of Modern Art Book © Jason Polan

Je hebt mensen die van een museum houden en mensen die écht van een museum houden. Meet Jason Polan. Hij heeft in 2005 en in 2012 alle objecten uit het Museum of Modern Art in New York getekend. Alle objecten dus. Hij deed er ongeveer 10 dagen over en heeft er prachtige boeken van gemaakt. Systematisch geordend op soort en medium vullen honderden objecten de pagina’s. Zwart-wit, rommelig, geabstraheerd en geregistreerd. Ieder kunstwerk voorzien van maker en titel. Zo zag je de collectie van het MoMA nog nooit.

Hoe zou Polan door het museum hebben gedwaald? Nieuwsgierig, met een open blik en oog voor detail. ‘I love art’ van Gijs Kast is een zelfportret van iemand die zich verwondert over de wereld om hem heen. Ik kan me zo voorstellen dat Polan op een zelfde manier zich door het museum heeft bewogen. Waar haal je anders de discipline en kracht vandaan om dit project twee keer aan te gaan. En Polan gaat door, zijn nieuwsgierigheid is onvermoeibaar. Dat zie je in zijn nieuwste project: het portretteren van iedere bewoner van New York…

- Eva