[In]dividu - Olfa Ben Ali

Wat vormt jou als individu? De stad, je baan, vrienden, familie, kinderen of collega’s, je sportclub of geliefde. De verhouding tot je omgeving bepaalt, bewust of onbewust, hoe we onszelf en ons leven ervaren. Maar wie zijn eigenlijk de mensen om ons heen? Wat gebeurt er achter de façades van gebouwen en in de hoofden van de ander? Veel van deze thema’s komen terug in het werk van het ProjectManagement Bureau, een specialist in het managen van complexe stedelijke en sociale vraagstukken in Amsterdam en omgeving.

Beelddragers zoomt met [In]dividu in op de mens in zijn (al dan niet) zelf gekozen omgeving en vraagt zich af wat er gebeurt als anonieme personages uit hun beschermende context worden gehaald. Wie zijn de hoofdpersonen in deze werken, wat verbindt hen en hoe verhouden ze zich tot ons als kijker? Door verschillende perspectieven en visuele invalshoeken te tonen, krijgen we een inkijkje in het leven van ‘de ander’ en ervaren hoe zij omgaan met hun rol als [In]dividu in het grotere geheel.

In N’Être neemt Olfa Ben Ali de kijker mee naar haar jeugd in de Franse Banlieu. Een plek die bekend staat als een grijze, dreigende ghetto, maar die Ben Ali ervaart als fragiel en warm. Voorbijgaand aan de uniformiteit van de façade, geeft ze een persoonlijk inzicht in haar jeugd, haar leven én dat van anderen. Want wie leven er achter dat anonieme, betonnen grid? Beelden van galerijen, balkons en details komen tot leven door het intieme gesprek tussen moeder en dochter. Een intense dialoog die onderwerpen als immigratie, geloof, aanpassing en veranderingen aan bod laat komen. N’Être is ontroerend in zijn intimiteit en tegelijk herkenbaar voor velen.

Wil je meer zien? Loop vooral een keer binnen bij Weesperstraat 432, kijk de beveiliging lief aan en geniet van het werk. Of kijk op Facebook:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.433339890085479.1073741825.151...

Meer over Olfa en haar werk vind je op haar website: www.olfabenali.com