[In]dividu - Willem Aerts

Wat vormt jou als individu? De stad, je baan, vrienden, familie, kinderen of collega’s, je sportclub of geliefde. De verhouding tot je omgeving bepaalt, bewust of onbewust, hoe we onszelf en ons leven ervaren. Maar wie zijn eigenlijk de mensen om ons heen? Wat gebeurt er achter de façades van gebouwen en in de hoofden van de ander? Veel van deze thema’s komen terug in het werk van het ProjectManagement Bureau, een specialist in het managen van complexe stedelijke en sociale vraagstukken in Amsterdam en omgeving.

Beelddragers zoomt daarom met [In]dividu in op de mens in zijn (al dan niet) zelf gekozen omgeving en vraagt zich af wat er gebeurt als anonieme personages uit hun beschermende context worden gehaald. Wie zijn de hoofdpersonen in deze werken, wat verbindt hen en hoe verhouden ze zich tot ons als kijker? Door verschillende perspectieven en visuele invalshoeken te tonen, krijgen we een inkijkje in het leven van ‘de ander’ en ervaren hoe zij omgaan met hun rol als [In]dividu in het grotere geheel.

Willem Aerts registreert in Samedi Matin zijn onderwerpen in de veilige cocon van hun eigen auto. Onderdeel van de massale verkeersstroom wanen ze zich onbekeken. Op een verloren moment, wanneer vluchten geen optie is, speelt ieder personage de gedwongen hoofdrol in zijn eigen film. Sommigen instinctief, anderen weloverwogen. Tegelijkertijd is het overduidelijk dat ze allemaal onderdeel zijn van de massa. Door gedachten en gesprekken van de personages in te vullen, confronteert Aerts de kijker met eigen gedachten, vol met vooroordelen een aannames. Tegelijkertijd laat hij genoeg ruimte voor eigen interpretatie en fantasie.

Wil je meer zien? Loop vooral een keer binnen bij Weesperstraat 432, kijk de beveiliging lief aan en geniet van het werk. Of kijk op Facebook:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.433339890085479.1073741825.151...