Thomas van Linge

Interactive/Media/Design, KABK, 2011

Juist dat verklaren of uitleggen, dat is niet waar Thomas van Linge op uit is met ELEMENTARY. Hij onderzoekt in zijn werk de relatie tussen existentiële vragen en alledaagse dingen. Op een directe en herkenbare manier slaat hij een brug tussen micro en macro. Met een schepje humor, een hint naar het concept en oog voor esthetiek.

 
 

“De snaartheorie of stringtheorie is een theorie die poogt de vier fundamentele natuurkrachten in de natuurkunde (de elektromagnetische kracht, de sterke en zwakke kernkracht en de zwaartekracht) in één universele omvattende theorie onder te brengen. Ze is dus een kandidaat voor de zogenaamde unificatietheorie.” Zegt dit jou iets? En dan is dit nog de versimpelde versie. Een eerste alinea op Wikipedia die de snaartheorie in een notendop aan de gemiddelde googleaar moet uitleggen. En als je dit wel begrijpt, heb je er dan een beeld bij? Thomas van Linge verbeeldt in ELEMENTARY drie theorieën die ‘het bestaan’ benaderen.

Het bestaan; zo groot en omvangrijk, zo complex en theoretisch, maar tegelijkertijd heel alledaags want het is alles om ons heen. Het bestaan gaat over grote vragen die je jezelf vast wel eens hebt gesteld, maar waar je ook weer niet wakker van ligt. Het bestaan is van iedereen. Waarom is zoiets algemeens dan alleen te verklaren door middel van ingewikkelde formules en te duiden in onleesbare zinnen? Van Linge zocht naar antwoorden en zijn oplossing is beeld. Een beeld wat zo veel meer zegt dan cijfers en woorden. Een beeld met mooie kleuren, vrolijke ballen en gestapelde kegels. Een beeld wat zoiets complex terugbrengt tot een paar simpele grafische elementen. Deze drie beelden samen verklaren alles om ons heen. Als theorieën zijn ze onafscheidelijk: wat de één mist, lost de ander op enzovoort. Ze houden elkaar in stand en je zou zelfs kunnen zeggen dat ze verzonnen zijn om dingen te verklaren, terwijl we hun eigen bestaan maar moeten aannemen.

Juist dat verklaren of uitleggen, dat is niet waar Thomas van Linge op uit is met ELEMENTARY. Hij onderzoekt in zijn werk de relatie tussen existentiële vragen en alledaagse dingen. Op een directe en herkenbare manier slaat hij een brug tussen micro en macro. Met een schepje humor, een hint naar het concept en oog voor esthetiek. Zo kwam hij bij deze natuurkundige theorieën die de werkelijkheid beschrijven, maar zo abstract zijn dat ze met de werkelijkheid niets meer te maken hebben. De verklarende waarde die illustraties bij de theorie hebben, zegt zo veel meer over de beleving van een theorie. Zo verduidelijkt het linker beeld, wederom volgens Wikipedia, “interactie in de subatomaire wereld: wereldlijnen van puntdeeltjes in het standaardmodel of een wereldblad uitgeveegd door gesloten snaren in de snaartheorie.“ Dat is die trechter dus; helpt echt toch?

 Dit is precies wat Van Linge wel wil doen. Door de illustraties uit de literatuur te gebruiken voor zijn eigen beeld, plaats hij de ondoorgrondelijke theorie in het echte leven. Het leven dat gedomineerd én begrijpelijk wordt door beeld. Van Linge’s uitkomst zijn drie gezeefdrukte postkaarten. Hij combineert het abstracte met het fysieke en laat het materiële aspect van theorie zien. Dat wat we wel kennen en begrijpen. Het papier, de gouache, een kaart – juist de echtheid, het aardse en het handgemaakte benadrukt hij. Om het ongrijpbare grijpbaar te maken. Zodat je als leek het bestaan kunt vieren, bewonderen door het aan je muur te hangen en zelfs kunt delen met een simpele postzegel.

 
ELEMENTARY © Thomas van Linge, 2013

ELEMENTARY © Thomas van Linge, 2013

Specificaties print

zeefdruk, 3x14,8x10,5 cm
€75,-, editie van 30