Dayna Casey

Graphic Design, KABK, 2013

De evolutie van ons brein is ingezet, verzetten heeft geen zin meer. Het is de onvermijdelijkheid van het technologisch determinisme. Casey gebruikt dit gegeven en onderzoekt in ‘Determined Distraction’ een nieuwe manier van tekstverwerking. Ze visualiseert het probleem.

 
 

De manier waarop wij informatie verwerken verandert. De hoeveelheid input die we dagelijks krijgen neemt dermate toe dat onze hersenen zich wel moeten aanpassen. Van lineair naar non-lineair hoppen we nu steeds vluchtiger door teksten heen en scannen we alleen dat deel wat voor ons van belang is. Soms gaat dit ongemerkt voorbij, soms is er een moment van bewustzijn. Zo ook bij grafisch vormgever Dayna Casey. Casey gaat bij zichzelf ten rade waardoor het komt dat haar concentratievermogen steeds verder achteruit gaat wanneer zij een ‘gewone’ lineaire tekst leest. Het antwoord op deze vraag ligt volgens haar in het technologisch determinisme. Dit determinisme is de wijze waarop technologie onze maatschappij vormgeeft en zo meer en meer een bepalende rol speelt in hoe wij informatie tot ons nemen en verwerken.

De hoeveelheid extra informatie die beschikbaar wordt gesteld aan de hand van hyperlinks haalt concentratie weg van het bronbestand, de originele tekst. Waarom zouden we ons best doen zaken te onthouden, wanneer we alles altijd kunnen terugvinden op het internet? De evolutie van ons brein is ingezet, verzetten heeft geen zin meer. Het is de onvermijdelijkheid van het technologisch determinisme. Casey gebruikt dit gegeven en onderzoekt in ‘Determined Distraction’ een nieuwe manier van tekstverwerking. Ze visualiseert het probleem.

Het startpunt is een tekst over technologisch determinisme. De tekst wordt ontleed aan de hand van een aantal zelf opgestelde visuele regels. In de legenda zien we hoe deze regels werken: de markeringen, onderstrepingen, lijnen en trappetjes hebben allemaal een rol toebedeeld gekregen. Hiermee maakt ze een referentie naar Conway’s ‘Game of Life’, een wiskundig tweedimensionaal spel waarin de filosofische discussie over determinisme en het verloop van het menselijk leven mathematisch wordt uitgebeeld. Het spel bestaat uit een raster cellen. De speler bepaald enkel de initiële invoer van welke cellen “dood” en welke “levend” zijn. De evolutie van het raster is vervolgens onvermijdelijk. 

De uitkomst van Casey’s onderzoek zijn acht verschillende beelden die samen één zijn. In drie verschillende fases zien we de constante afleiding van hoofdtekst. Als kijker kun je je verzetten en terugverlangen naar het tijdperk van de lineaire tekst. Je kunt je ook gewoon overgeven, het accepteren en er mee leren omgaan. Een uitdaging die Casey in ieder geval aan wil gaan in de toekomst als grafisch vormgever.

Determined Distraction is het hoofdbeeld uit Casey’s onderzoek. In totaal bestaat het werk uit acht beelden. Zie hier het complete onderzoek: www.beelddragers.nl/blogposts/62

 
Determined Distraction © Dayna Casey, 2013

Determined Distraction © Dayna Casey, 2013

Specificaties print

print, 8x20x30 cm
€75,-, editie van 30