Dana Slijboom

Beeldende Kunst, Gerrit Rietveld Academie, 2009

Wanneer we als toeschouwer naar een beeld kijken, zijn we altijd op zoek naar herkenning. Wat ken ik? En daarmee: wat begrijp ik?  Om zo een verbinding te kunnen maken met wat je voor je ziet. Een abstract kunstwerk voedt die neiging. Maar wat gebeurt er met datzelfde kunstwerk als er middenin een pikzwarte, dikke balk te zien is?

 
 

Google Images, televisie, Facebook, Twitter, You Tube en weer terug naar televisie. We kunnen ons niet verstoppen voor de dagelijkse stortvloed aan beelden. Net als vele anderen voelt Dana Slijboom zich overdonderd door deze beeldenflux. Aan de ene kant walgt ze van de chaotische, schizofrene beeldverzadiging, maar tegelijkertijd is het haar grootste bron van inspiratie.

In plaats van zich te verzetten, laat ze de huidige cultuur voor zich werken. Researchen gebeurt op Google Images en bestaande beelden eigent ze zich toe. Met als uitkomst dat ze met haar werk ook weer beeld toevoegt. Frustrerend, maar voor haar de enige manier om ermee om te gaan. Slijboom ziet haar werk daarom als een vorm van censuur. Juist door te spelen met de herkenbaarheid van vaak platte, laagdrempelige beelduitingen en ze op een nieuwe manier toe te passen, confronteert ze ons met bestaande clichés en aannames.

Wanneer we als toeschouwer naar een beeld kijken, zijn we altijd op zoek naar herkenning. Wat ken ik? En daarmee: wat begrijp ik?  Om zo een verbinding te kunnen maken met wat je voor je ziet. 

Een abstract kunstwerk voedt die neiging. Maar wat gebeurt er met datzelfde kunstwerk als er middenin een pikzwarte, dikke balk te zien is? Een rechthoekige strook die refereert aan anonimiteit, censuur en nieuwsgierig maakt. Wat zit er achter de balk? Wie of wat wordt er beschermd, is er meer dan ik dacht te zien in de wirwar van kleuren, penseelstreken en vlekken? Een balk kan een redding zijn, een redding in de vorm van anonimiteit.

Diezelfde balk maakt alleen van een persoon ook een leeg, dood omhulsel zonder persoonlijkheid. Maar valt er bij Who Is Who Is Who eigenlijk wel iets te censureren? Kun je überhaupt het oncensureerbare censureren? In dit geval is het effect van de balk misschien wel het omgekeerde van wat een balk doet bij een persoon. Waar het bij een mens bescherming biedt, zorgt de balk hier voor verheffing van het platte. Slijboom voedt het abstracte, maakt zich de kleuren en vormen eigen en zorgt, juist door het toevoegen van de balk, voor structuur in de chaos. Hiermee krijgt het werk persoonlijkheid, een karakter. Wat voor karakter? Dat deel is gecensureerd.

 
Who Is Who Is Who © Dana Slijboom, 2012

Who Is Who Is Who © Dana Slijboom, 2012

Specificaties print

inkjet print mat, 40x45 cm
€75,-, editie van 30